Tworzenie gry przeglądarkowej – #4 Wprowadzenie szablonu
Kontynuujemy tworzenie gry przeglądarkowej.

W tym odcinku wprowadzimy do gry szablon. Będzie on bardzo prosty, ale zawsze możesz go zmienić według swojego upodobania. Zaczynajmy.

W pierwszej części tego wpisu będziemy pracowali z plikiem ModuleLoader.class.php. Dodamy kolejne case do klasy a następnie stworzymy kilka kolejnych stron i dodamy do nich szablon.

Dodajmy najpierw case, które będę występowały w każdej z podstron. Zaraz pod switch($MODULE) dodaj kod:

    case 'open':
      echo '
        <!DOCTYPE html>
        <html>
           <head>
            <title>Gra</title>
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/> 
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
          
            <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet" media="screen">
            <link href="css/style.css" rel="stylesheet" media="screen">
           </head>
         <body>
      ';
      break;
      
      
      
      case 'navbar':
      echo '
      
       <header id="menu" class="navbar-fixed-top">
          <div class="container">
            <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
              <nav class="navbar navbar-inverse" role="navigation" id="pasek_nawi">
                <div class="container-fluid">
                  <div class="navbar-header">
                    <button type="button" class="navbar-toggle button_nav" data-toggle="collapse" data-target="#moje-menu">
                      <span class="sr-only">Nawigacja</span>
                      <span class="icon-bar"></span>
                      <span class="icon-bar"></span>
                      <span class="icon-bar"></span>
                    </button>
                    <div id="logo">
                      <h1>Gra</h1>
                    </div>
                    
                  </div>
                  <div class="collapse navbar-collapse" id="moje-menu">
                    <ul class="nav navbar-nav navbar-right" id="ul_nawigacja">
                      <li class="active"><a href="statystyki">Statystyki</a></li>
                      <li><a href="praca">Praca</a></li>
                      <li><a href="sklep">Sklep</a></li>
                      <li><a href="walka">Walka</a></li>
                      <li><a href="ranking">Ranking</a></li>
                    </ul>
                  </div>
                </div>
              </nav>
            </div>
          </div>
        </header>
      
      ';
      break;
      
      case 'footer':
      echo '
        <footer>
  	<p>Devcorner.pl</p>
        </footer>
      ';
      break;
      
      case 'js':
        echo '
           <script src="js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
          <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
          <script src="js/wlasny.js"></script>
        ';
      break;

Case open dodaje otwierający znacznik htmlsekcję head, oraz otwierający body. Podpinam dwa style CSS: ten, który już mieliśmy – style.cssbootstrap.css oraz responsive.css. W tym projekcie posłużymy się frameworkiem Bootstrap. Możesz go pobrać z tej strony lub pobrać całą paczkę na końcu wpisu. Na końcu podłączymy jeszcze plik javascript tego frameworka. Plik responsive.css będzie zawierał media queries (pozwalają one na zmianę styli css w zależności od rozdzielczości).

Case navbar zawiera menu korzystające z funkcjonalności bootstrapa. Jest ono w pełni responsywne i przy niższych rozdzielczościach zmienia swój układ. Zawiera też znacznik h1 z nazwą naszej gry.

Case footer odpowiada za dodanie stopki z informacjami o autorze i ewentualnymi prawami autorskimi.

Case js podpina trzy pliki javascript. jQueryBootstrap w wersji skompresowanej oraz plik wlasny.js – na razie pusty plik na nasz kod JS.

 

W sekcji nawigacji możesz zobaczyć jakie podstrony chcemy zrobić: Statystyki, pracasklepwalka, oraz ranking. Stwórzmy teraz w folderze LIBRARY pliki:

 • statystyki.library.php
 • praca.library.php
 • sklep.library.php
 • walka.library.php
 • ranking.library.php

I dodajmy do klasy MainPage.class.php następujące potrzebne case:

      case 'home':
      require_once $this->active_page.".library.php";
      break;  
      
      case 'statystyki':
      require_once $this->active_page.".library.php";
      break;  
      
      case 'praca':
      require_once $this->active_page.".library.php";
      break;
      
      case 'sklep':
      require_once $this->active_page.".library.php";
      break;
      
      case 'walka':
      require_once $this->active_page.".library.php";
      break;
      
      case 'ranking':
      require_once $this->active_page.".library.php";
      break;

Wcześniej stworzony plik home.library.php zostanie użyty w kolejnej lekcji. Zajmijmy się zawartością pozostałych. Dodajmy teraz case do ModuleLoader odpowiadające za te podstrony. Pod blokiem kodu odpowiadającym za wyświetlenia footera dodaj następujący kod:

case 'statystyki':
      echo '
        <section class="content statystyki"> 	
          <div class="container">    
          	 <h2>Statystyki:</h2>     
             
             <div class="row">
              
      				Tu będzie treść
      
          	 </div>
         
          </div>  
        </section>
      ';
      break; 
      
      case 'praca':
      echo '
        <section class="content praca"> 	
          <div class="container">    
          	 <h2>Praca:</h2>     
             
             <div class="row">
              
      				Tu będzie treść
      
          	 </div>
         
          </div>  
        </section>
      ';
      break; 
      
      case 'sklep':
      echo '
        <section class="content sklep"> 	
          <div class="container">    
          	 <h2>Sklep:</h2>     
             
             <div class="row">
              
      				Tu będzie treść
      
          	 </div>
         
          </div>  
        </section>
      ';
      break; 
      
      case 'walka':
      echo '
        <section class="content walka"> 	
          <div class="container">    
          	 <h2>Walka:</h2>     
             
             <div class="row">
              
      				Tu będzie treść
      
          	 </div>
         
          </div>  
        </section>
      ';
      break; 
      
      
      case 'ranking':
      echo '
        <section class="content ranking"> 	
          <div class="container">    
          	 <h2>Ranking:</h2>     
             
             <div class="row">
              
      				Tu będzie treść
      
          	 </div>
         
          </div>  
        </section>
      ';
      break;

Kolejne case różnią się na razie tylko nagłówkiem i klasą. Ich zawartość będziemy dodawać wraz z kolejnymi lekcjami. Zajmijmy się teraz plikami, do których załadujemy stworzone moduły.

Plik statystyki.library.php:

<?php

ModuleLoader::load('open');

echo '<div id="wrapper">';

ModuleLoader::load('navbar');

ModuleLoader::load('statystyki');

ModuleLoader::load('footer');

echo '</div>';

ModuleLoader::load('js');

echo '</body></html>';
?>

Plik praca.library.php:

<?php

ModuleLoader::load('open');

echo '<div id="wrapper">';

ModuleLoader::load('navbar');

ModuleLoader::load('praca');

ModuleLoader::load('footer');

echo '</div>';

ModuleLoader::load('js');

echo '</body></html>';

?>

Plik sklep.library.php:

<?php

ModuleLoader::load('open');

echo '<div id="wrapper">';

ModuleLoader::load('navbar');

ModuleLoader::load('sklep');

ModuleLoader::load('footer');

echo '</div>';

ModuleLoader::load('js');

echo '</body></html>';

?>

Plik walka.library.php:

<?php

ModuleLoader::load('open');

echo '<div id="wrapper">';

ModuleLoader::load('navbar');

ModuleLoader::load('walka');

ModuleLoader::load('footer');

echo '</div>';

ModuleLoader::load('js');

echo '</body></html>';

?>

Plik ranking.library.php:

<?php

ModuleLoader::load('open');

echo '<div id="wrapper">';

ModuleLoader::load('navbar');

ModuleLoader::load('ranking');

ModuleLoader::load('footer');

echo '</div>';

ModuleLoader::load('js');

echo '</body></html>';

?>

W każdym z tych plików dodajemy podstawową strukturę html oraz unikalny dla danej podstrony moduł. Przejdźmy teraz do pliku style.css i dodajmy pierwsze style:

html,
body {
	margin:0;
	padding:0;
	height:100%;
	background: rgba(204,204,204,1);
}

a {
	text-decoration: none;	
}

.hide {
	text-indent: -998em;
	height: 0px;
}

h1 {
	margin-top: 0px;
	margin-bottom: 0px;	
	font-size: 44px;
	color: #edecec;
    line-height: 80px;
}

#wrapper {
	min-height: 100%;
	position: relative;
}

#menu {
	height: 80px;	
	background: rgba(153,0,51,1);
}

#pasek_nawi { 
	height: 80px;	
	background: rgba(153,0,51,1);
	border: none;
}


#ul_nawigacja a {
	display: inline;
	height: 80px;	
	font-size: 13px;
	margin-left: 10px;
	line-height: 80px;
	padding-top: 0px;
	padding-bottom: 0px;
	background: none;	
	color: #fff;
	font-size: 18px;
}

.navbar-toggle {
    margin-top: 25px;
}

.content > div {	
	text-align: center;
}

.content {
	padding-bottom:50px;
	padding-top: 80px;
}

footer {
	background: rgba(51,51,51,1);
	width:100%;
	height: 50px;
	position:absolute;
	bottom:0;
	left:0;
	line-height: 50px;
	text-align: center;
	color: #fff;
}

footer p {
    margin-bottom: 0px;
    margin-top: 0px;
}

Jest to podstawowe ostylowanie całej strony. Jest bardzo proste, jeśli chcesz go jakoś zmodyfikować – nie ma problemu 🙂

Zauważ że gdy zmniejszysz szerokość okna przeglądarki to w pewnym momencie zniknie zwykłe menu a pojawi się menu rozsuwane. Nie wygląda ono teraz zbyt atrakcyjnie, ponieważ przypisane są do niego te same style, które przypisaliśmy do zwykłego menu. Czas to zmienić. W pliku responsive.css dodajmy następującą regułę media queries:

@media(max-width: 767px){	

#ul_nawigacja a {
	display: block;
	height: 50px;	
	margin-left: 10px;
	line-height: 50px;
	color: #fff;
	font-size: 24px;
	text-align: center;
    background: rgba(153,0,51,1);
}

}

Sprawi ona że menu w wersji mobilnej będzie wyglądało o wiele lepiej.

Na tym kończymy pracę. Mamy działającą stronę – gotową na dodanie do niej funkcjonalności naszej gry 🙂

Paczkę możesz pobrać tutaj.

Przykład możesz zobaczyć tutaj.

Spodobał Ci się artykuł? Dzięki naciśnięciu serduszka poniżej będę wiedział jakie treści tworzyć. Dzięki! :)

Tworzenie wtyczek WordPress – #4 Shortcode i ustawienia Jak zbudować chatbota dla Messengera w PHP #3 – Zaawansowane wiadomości Tworzenie wtyczek WordPress – #1 Wprowadzenie i organizacja katalogów
View Comments
Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.