Tworzenie gry przeglądarkowej – #7 Praca

W tej części kursu napiszemy system pracy, dzięki któremu gracz będzie mógł zarobić złoto aby móc je później wydać np. na podniesienie statystyk. Zaczynajmy 🙂

Na początku przejdźmy do bazy danych i stwórzmy nową tabelę o nazwie work.

Tabela work:

work table

Możesz kliknąć na powyższy obrazek aby go powiększyć.

Tabela składa się z:

 • id – unikalny identyfikator pracy
 • uid – identyfikator pracującego użytkownika
 • finish_date – czas zakończenia pracy podany w sekundach
 • reward – nagroda w złocie

Jak będzie działał system pracy?

Gracz będzie wybierał na ile godzin chce iść do pracy (1-8). Jeśli podane w formularzu dane będą prawidłowe to do tabeli work zostanie dodany rekord zawierający id gracza, czas zakończenia zlecenia (aktualny czas uniksowy + ilość godzin pracy * 3600) oraz nagroda, która będzie zależna od ilości przepracowanych godzin. W tym samym momencie na stronie praca pojawi się licznik, który będzie odliczał pozostały czas pracy. Gracz otrzyma nagrodę gdy licznik dojdzie do zera. Jednocześnie zostanie skasowany rekord w tabeli work.

Przejdźmy teraz do pliku ModuleLoader.class.php i uzupełnijmy case praca oraz dodajmy nowy case – timer, który wyświetli wspomniany licznik.

Case praca:

case 'praca':
      $select = DatabaseManager::selectBySQL("SELECT * FROM work WHERE uid={$_SESSION['uid']}"); 
      
      if(!$select){
        $form = '
              <form>
                <input type="number" name="hours" class="hours"
                min="1" max="8" step="1" value="1"> <br />
               <button type="button" id="u_'.$_SESSION['uid'].'">Pracuj</button>
              </form>';
      }
      else {
        $form = '';
      }
      
      echo '
        
       <section class="content praca"> 	
          <div class="container">    
          	 <h2>Praca:</h2>     
             
             <div class="row">             
      				'.$form.'
          	 ';
          
               ModuleLoader::load('timer'); 
             
      echo '
            </div>
         
          </div>  
       </section>
      ';
break;

Na początku wybieramy z tabeli work rekord, w którym id użytkownika jest równe numerowi id, który jest przechowywany w sesji. Jeśli nie zostanie znaleziony taki rekord to zmienna $select będzie przechowywała false. Tylko w tym przypadku możemy wyświetlić formularz odpowiedzialny za wysłanie do pracy, ponieważ można wykonywać tylko jedną pracę w tym samym czasie. Jeśli rekord zostałby znaleziony to za pomocą case timer wyświetlamy licznik.

Case timer:

case 'timer':
      
        $select = DatabaseManager::selectBySQL("SELECT * FROM work WHERE uid={$_SESSION['uid']}"); 
        
        if($select) { 
          
          foreach($select as $arr) {
            $work = $arr;
          }
          
          $akt = time();
          $finish = $work['finish_date'];       
          $wynik = $finish - $akt;
               
          echo '<script>
    
              var seconds = '.$wynik.';
              function timer() {
                var days    = Math.floor(seconds/24/60/60);
                var hoursLeft  = Math.floor((seconds) - (days*86400));
                var hours    = Math.floor(hoursLeft/3600);
                var minutesLeft = Math.floor((hoursLeft) - (hours*3600));
                var minutes   = Math.floor(minutesLeft/60);
                var remainingSeconds = seconds % 60;
                if (remainingSeconds < 10) {
                  remainingSeconds = "0" + remainingSeconds; 
                }
                
                if (minutes < 10) {
                  minutes = "0" + minutes; 
                }
                document.getElementById("countdown").innerHTML = hours + ":" + minutes + ":" + remainingSeconds;
                if (seconds == 0) {
                  clearInterval(countdownTimer);
                  document.getElementById("countdown").innerHTML = "Zakończono! Odśwież stronę.";
                } else {
                  seconds--;
                }
              }
              var countdownTimer = setInterval("timer()", 1000);
              </script>
              
              	<span id="countdown" class="timer"></span>
              ';
            }
            
            else {
              echo '';           
            }
break;

Jeżeli gracz pracuje to obliczany jest czas do końca pracy. Następni wyświetlany jest kod javascript, który ten czas w sekundach konwertuje do godzin, minut i sekund oraz rozpoczyna odliczanie.

Dodajmy też kilka reguł CSS w pliku style.css:

#countdown {
  font-size: 50px;
}

.hours {
  width: 100px;
  background: silver;
  border-radius: 5px;
  text-align: center;
}

.praca button {
  width: 70px;
  border-radius: 5px;
  margin-top: 10px;
}

 

Możemy teraz przejść do stworzonej w poprzedniej części klasy GameManager i dodać metodę, która umieści w tabeli work rekord. Przed kończącym klasę znakiem dodaj nową metodę:

public function sendToWork($UID, $TIME) {
    
    if(isset($UID) && isset($TIME)) { 
      
        $select = DatabaseManager::selectBySQL("SELECT * FROM work WHERE uid={$UID}"); 
        
        
        
        if($select) { //znaleziono już pracę
          return false;
          exit;
        }
        
        else {
          
          $seconds = time() + ($TIME * 3600); //obliczenie czasu końca pracy
          $reward = ($seconds / 1000000) * $TIME; //obliczenie nagrody
          
          $res = DatabaseManager::insertInto("work", Array('uid' => ''.$UID.'',
                                   'finish_date' => ''.$seconds.'', 
                                   'reward' => ''.$reward.''));
          if($res) { 
            return true;
          } else {
            return false; //niepowodzenie, zwracamy false
          }
        }                                
   
    } else {   
      return false; // zwracamy false      
    }    
  }

Ta metoda doda nowy rekord w tabeli work, pod warunkiem, że już go tam nie ma.

Stwórzmy teraz nowy plik w folderze LIBRARY o nazwie toWork.library.php. Będzie on odpowiadał za sprawdzenie przesyłanych przez użytkownika danych i wysłanie ich do metody sendToWork.

Plik toWork.library.php:

<?php

if((isset($_POST['user'])) && ($_POST['time'] >= 1 && $_POST['time'] <= 8)) { //walidacja przesłanych danych
  
  $um = new GameManager;
   
   $id = ltrim($_POST['user'], 'u_');
   $time = intval($_POST['time']);
   
   $res = $um->sendToWork($id, $time); //przesłanie tablicy do metody CreateUser w klasie UserManager
   
   if($res) {
     echo "success";
     exit;
   } else {   
     return 0;  
   }
 
  
} else {
  return false;
}

?>

Plik jest bardzo podobny do pliku updateStats.library.php, który napisaliśmy w poprzedniej części. Jak zwykle musimy jeszcze dodać case do klasy MainPage:

case 'toWork':
   require_once $this->active_page.".library.php";
break;

Przejdźmy teraz do pliku wlasny.js i dodajmy kod odpowiedzialny za obsłużenie formularza:

zmienna2 = $('.praca button').attr('id'); //pobranie id
 
 $('.praca button').on('click', function() {
  var element = $(this);
  var uid = zmienna2; //przekazanie do zmiennej uid id użytkownika
  var hours = $('.hours').val();  
  var posting = $.post( 'toWork/', { user: uid, time: hours } ); //wysłanie żądania z parametrami uid i time
  
  posting.done(function( data ) { //po zakończeniu żądania
    if(data != false){ //wysłano do pracy
      location.reload(); //odświeżenie strony
    }
    else {
      
      $.smkAlert({text: 'Możesz pracować od 1 do 8 godzin.', type:'danger'}); //wyświetlenie komunikatu o niepowodzeniu
    }
 });  
 });

Mamy już prawie wszystko. Pozostało nam jeszcze napisać metodę, która sprawdzi czy praca została zakończona, doda nagrodę i usunie rekord. Wróćmy do klasy GameManager i dodajmy kolejną metodę:

public function checkWorkStatus($UID) {
    
   
        $akt = time();
        $select = DatabaseManager::selectBySQL("SELECT * FROM work WHERE uid={$UID} AND finish_date<{$akt}"); //wybieramy tylko zakończone prace
        
        
        
        if($select) { 
          $select2 = DatabaseManager::selectBySQL("SELECT * FROM stats WHERE id={$UID}"); 
          
          foreach($select2 as $arr) {
            $stats = $arr;
          }
          
          foreach($select as $arr){
            $reward = $arr;
          }  
          $update_gold = $stats['gold'] + $reward['reward']; //obliczenie dodanego złota
          DatabaseManager::updateTable("stats", Array('gold' => ''.$update_gold.''), Array('id' => ''.$UID.'')); //dodanie złota
          DatabaseManager::deleteFrom("work", array('uid' => ''.$UID.'')); //usunięcie rekordu
        }
        
        else {
          return false;
          exit;
        }                                    
}

Wywołajmy teraz tą metodę na stronach statystykipracasklepwalka oraz ranking. Na tych podstronach zaraz pod instrukcją die dodaj poniższy kod.

$um = new GameManager;
$res = $um->checkWorkStatus($_SESSION['uid']);

Dzięki temu status pracy będzie aktualizowany.

I to tyle. Wszystko już działa 🙂

Paczkę możesz pobrać tutaj.

Zobacz przykład klikając tutaj.

Spodobał Ci się artykuł? Dzięki naciśnięciu serduszka poniżej będę wiedział jakie treści tworzyć. Dzięki! :)

Tworzenie gry przeglądarkowej – #4 Wprowadzenie szablonu 10 niesamowitych alternatyw dla „hamburgerowego” menu Tworzenie gry przeglądarkowej – #2 Konfiguracja, podział strony, mod rewrite
View Comments
Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.