Jak dodać cząsteczki do tła kontenera

W tym artykule pokażę Ci jak przy pomocy Particles.js stworzyć ciekawy efekt „cząsteczek” w tle kontenera. Cząsteczki będą dynamicznie dodawane i poruszane za pomocą myszki.

Na początku przygotujmy pliki. Potrzebujemy:

 • index.html
 • style.css
 • script.js
 • obrazek w tle

Możesz przygotować pliki sam lub pobrać je klikając tutaj. Mając gotowe pliki, możemy przejść do stworzenia struktury HTML. Pomiędzy znacznikami <body> wklej poniższy kod:

<div id="particles-js">
  <h1>Devcorner.pl</h1>
</div>

Szczególnie ważny jest div z id particles-js. To wewnątrz niego dodawane będą cząsteczki.

Przejdźmy teraz do pliku style.css. Wklej tam poniższy kod:

/* =============================================================================
  HTML5 CSS Reset Minified - Eric Meyer
  ========================================================================== */

html,body,div,span,object,iframe,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,blockquote,pre,abbr,address,cite,code,del,dfn,em,img,ins,kbd,q,samp,small,strong,sub,sup,var,b,i,dl,dt,dd,ol,ul,li,fieldset,form,label,legend,table,caption,tbody,tfoot,thead,tr,th,td,article,aside,canvas,details,figcaption,figure,footer,header,hgroup,menu,nav,section,summary,time,mark,audio,video{margin:0;padding:0;border:0;outline:0;font-size:100%;vertical-align:baseline;background:transparent}
body{line-height:1}
article,aside,details,figcaption,figure,footer,header,hgroup,menu,nav,section{display:block}
nav ul{list-style:none}
blockquote,q{quotes:none}
blockquote:before,blockquote:after,q:before,q:after{content:none}
a{margin:0;padding:0;font-size:100%;vertical-align:baseline;background:transparent;text-decoration:none}
mark{background-color:#ff9;color:#000;font-style:italic;font-weight:bold}
del{text-decoration:line-through}
abbr[title],dfn[title]{border-bottom:1px dotted;cursor:help}
table{border-collapse:collapse;border-spacing:0}
hr{display:block;height:1px;border:0;border-top:1px solid #ccc;margin:1em 0;padding:0}
input,select{vertical-align:middle}
li{list-style:none}

html, body {
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: #000;
}

body {
  background: url(../images/galaxy.jpg);
  background-size: cover;
}

canvas {
  display: block;
  vertical-align: bottom;
}

#particles-js {
  width: 100%;
  height: 100%;
}

h1 {
  font-size: 6rem;
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  color: #FFF;
  font-family: 'Lato';
  font-weight: 400;
  text-transform: uppercase;
}

Na samej górze kodu znajduje się reset stylów. Następnie do body dodajemy tło obrazkowe (nie zapomnij zmienić nazwy obrazka).

Możemy teraz dodać ostatnią część – kod Javascript. Do pliku scripts.js dodaj poniższy kod:

/* -----------------------------------------------
/* Author : Vincent Garreau - vincentgarreau.com
/* MIT license: http://opensource.org/licenses/MIT
/* GitHub : https://github.com/VincentGarreau/particles.js
/* How to use? : Check the GitHub README
/* v1.0.3
/* ----------------------------------------------- */
function launchParticlesJS(a,e){var i=document.querySelector("#"+a+" > canvas");pJS={canvas:{el:i,w:i.offsetWidth,h:i.offsetHeight},particles:{color:"#fff",shape:"circle",opacity:1,size:2.5,size_random:true,nb:200,line_linked:{enable_auto:true,distance:100,color:"#fff",opacity:1,width:1,condensed_mode:{enable:true,rotateX:65000,rotateY:65000}},anim:{enable:true,speed:1},array:[]},interactivity:{enable:true,mouse:{distance:100},detect_on:"canvas",mode:"grab",line_linked:{opacity:1},events:{onclick:{enable:true,mode:"push",nb:4}}},retina_detect:false,fn:{vendors:{interactivity:{}}}};if(e){if(e.particles){var b=e.particles;if(b.color){pJS.particles.color=b.color}if(b.shape){pJS.particles.shape=b.shape}if(b.opacity){pJS.particles.opacity=b.opacity}if(b.size){pJS.particles.size=b.size}if(b.size_random==false){pJS.particles.size_random=b.size_random}if(b.nb){pJS.particles.nb=b.nb}if(b.line_linked){var j=b.line_linked;if(j.enable_auto==false){pJS.particles.line_linked.enable_auto=j.enable_auto}if(j.distance){pJS.particles.line_linked.distance=j.distance}if(j.color){pJS.particles.line_linked.color=j.color}if(j.opacity){pJS.particles.line_linked.opacity=j.opacity}if(j.width){pJS.particles.line_linked.width=j.width}if(j.condensed_mode){var g=j.condensed_mode;if(g.enable==false){pJS.particles.line_linked.condensed_mode.enable=g.enable}if(g.rotateX){pJS.particles.line_linked.condensed_mode.rotateX=g.rotateX}if(g.rotateY){pJS.particles.line_linked.condensed_mode.rotateY=g.rotateY}}}if(b.anim){var k=b.anim;if(k.enable==false){pJS.particles.anim.enable=k.enable}if(k.speed){pJS.particles.anim.speed=k.speed}}}if(e.interactivity){var c=e.interactivity;if(c.enable==false){pJS.interactivity.enable=c.enable}if(c.mouse){if(c.mouse.distance){pJS.interactivity.mouse.distance=c.mouse.distance}}if(c.detect_on){pJS.interactivity.detect_on=c.detect_on}if(c.mode){pJS.interactivity.mode=c.mode}if(c.line_linked){if(c.line_linked.opacity){pJS.interactivity.line_linked.opacity=c.line_linked.opacity}}if(c.events){var d=c.events;if(d.onclick){var h=d.onclick;if(h.enable==false){pJS.interactivity.events.onclick.enable=false}if(h.mode!="push"){pJS.interactivity.events.onclick.mode=h.mode}if(h.nb){pJS.interactivity.events.onclick.nb=h.nb}}}}pJS.retina_detect=e.retina_detect}pJS.particles.color_rgb=hexToRgb(pJS.particles.color);pJS.particles.line_linked.color_rgb_line=hexToRgb(pJS.particles.line_linked.color);if(pJS.retina_detect&&window.devicePixelRatio>1){pJS.retina=true;pJS.canvas.pxratio=window.devicePixelRatio;pJS.canvas.w=pJS.canvas.el.offsetWidth*pJS.canvas.pxratio;pJS.canvas.h=pJS.canvas.el.offsetHeight*pJS.canvas.pxratio;pJS.particles.anim.speed=pJS.particles.anim.speed*pJS.canvas.pxratio;pJS.particles.line_linked.distance=pJS.particles.line_linked.distance*pJS.canvas.pxratio;pJS.particles.line_linked.width=pJS.particles.line_linked.width*pJS.canvas.pxratio;pJS.interactivity.mouse.distance=pJS.interactivity.mouse.distance*pJS.canvas.pxratio}pJS.fn.canvasInit=function(){pJS.canvas.ctx=pJS.canvas.el.getContext("2d")};pJS.fn.canvasSize=function(){pJS.canvas.el.width=pJS.canvas.w;pJS.canvas.el.height=pJS.canvas.h;window.onresize=function(){if(pJS){pJS.canvas.w=pJS.canvas.el.offsetWidth;pJS.canvas.h=pJS.canvas.el.offsetHeight;if(pJS.retina){pJS.canvas.w*=pJS.canvas.pxratio;pJS.canvas.h*=pJS.canvas.pxratio}pJS.canvas.el.width=pJS.canvas.w;pJS.canvas.el.height=pJS.canvas.h;pJS.fn.canvasPaint();if(!pJS.particles.anim.enable){pJS.fn.particlesRemove();pJS.fn.canvasRemove();f()}}}};pJS.fn.canvasPaint=function(){pJS.canvas.ctx.fillRect(0,0,pJS.canvas.w,pJS.canvas.h)};pJS.fn.canvasRemove=function(){pJS.canvas.ctx.clearRect(0,0,pJS.canvas.w,pJS.canvas.h)};pJS.fn.particle=function(n,o,m){this.x=m?m.x:Math.random()*pJS.canvas.w;this.y=m?m.y:Math.random()*pJS.canvas.h;this.radius=(pJS.particles.size_random?Math.random():1)*pJS.particles.size;if(pJS.retina){this.radius*=pJS.canvas.pxratio}this.color=n;this.opacity=o;this.vx=-0.5+Math.random();this.vy=-0.5+Math.random();this.draw=function(){pJS.canvas.ctx.fillStyle="rgba("+this.color.r+","+this.color.g+","+this.color.b+","+this.opacity+")";pJS.canvas.ctx.beginPath();switch(pJS.particles.shape){case"circle":pJS.canvas.ctx.arc(this.x,this.y,this.radius,0,Math.PI*2,false);break;case"edge":pJS.canvas.ctx.rect(this.x,this.y,this.radius*2,this.radius*2);break;case"triangle":pJS.canvas.ctx.moveTo(this.x,this.y-this.radius);pJS.canvas.ctx.lineTo(this.x+this.radius,this.y+this.radius);pJS.canvas.ctx.lineTo(this.x-this.radius,this.y+this.radius);pJS.canvas.ctx.closePath();break}pJS.canvas.ctx.fill()}};pJS.fn.particlesCreate=function(){for(var m=0;m<pJS.particles.nb;m++){pJS.particles.array.push(new pJS.fn.particle(pJS.particles.color_rgb,pJS.particles.opacity))}};pJS.fn.particlesAnimate=function(){for(var n=0;n<pJS.particles.array.length;n++){var q=pJS.particles.array[n];q.x+=q.vx*(pJS.particles.anim.speed/2);q.y+=q.vy*(pJS.particles.anim.speed/2);if(q.x-q.radius>pJS.canvas.w){q.x=q.radius}else{if(q.x+q.radius<0){q.x=pJS.canvas.w+q.radius}}if(q.y-q.radius>pJS.canvas.h){q.y=q.radius}else{if(q.y+q.radius<0){q.y=pJS.canvas.h+q.radius}}for(var m=n+1;m<pJS.particles.array.length;m++){var o=pJS.particles.array[m];if(pJS.particles.line_linked.enable_auto){pJS.fn.vendors.distanceParticles(q,o)}if(pJS.interactivity.enable){switch(pJS.interactivity.mode){case"grab":pJS.fn.vendors.interactivity.grabParticles(q,o);break}}}}};pJS.fn.particlesDraw=function(){pJS.canvas.ctx.clearRect(0,0,pJS.canvas.w,pJS.canvas.h);pJS.fn.particlesAnimate();for(var m=0;m<pJS.particles.array.length;m++){var n=pJS.particles.array[m];n.draw("rgba("+n.color.r+","+n.color.g+","+n.color.b+","+n.opacity+")")}};pJS.fn.particlesRemove=function(){pJS.particles.array=[]};pJS.fn.vendors.distanceParticles=function(t,r){var o=t.x-r.x,n=t.y-r.y,s=Math.sqrt(o*o+n*n);if(s<=pJS.particles.line_linked.distance){var m=pJS.particles.line_linked.color_rgb_line;pJS.canvas.ctx.beginPath();pJS.canvas.ctx.strokeStyle="rgba("+m.r+","+m.g+","+m.b+","+(pJS.particles.line_linked.opacity-s/pJS.particles.line_linked.distance)+")";pJS.canvas.ctx.moveTo(t.x,t.y);pJS.canvas.ctx.lineTo(r.x,r.y);pJS.canvas.ctx.lineWidth=pJS.particles.line_linked.width;pJS.canvas.ctx.stroke();pJS.canvas.ctx.closePath();if(pJS.particles.line_linked.condensed_mode.enable){var o=t.x-r.x,n=t.y-r.y,q=o/(pJS.particles.line_linked.condensed_mode.rotateX*1000),p=n/(pJS.particles.line_linked.condensed_mode.rotateY*1000);r.vx+=q;r.vy+=p}}};pJS.fn.vendors.interactivity.listeners=function(){if(pJS.interactivity.detect_on=="window"){var m=window}else{var m=pJS.canvas.el}m.onmousemove=function(p){if(m==window){var o=p.clientX,n=p.clientY}else{var o=p.offsetX||p.clientX,n=p.offsetY||p.clientY}if(pJS){pJS.interactivity.mouse.pos_x=o;pJS.interactivity.mouse.pos_y=n;if(pJS.retina){pJS.interactivity.mouse.pos_x*=pJS.canvas.pxratio;pJS.interactivity.mouse.pos_y*=pJS.canvas.pxratio}pJS.interactivity.status="mousemove"}};m.onmouseleave=function(n){if(pJS){pJS.interactivity.mouse.pos_x=0;pJS.interactivity.mouse.pos_y=0;pJS.interactivity.status="mouseleave"}};if(pJS.interactivity.events.onclick.enable){switch(pJS.interactivity.events.onclick.mode){case"push":m.onclick=function(o){if(pJS){for(var n=0;n<pJS.interactivity.events.onclick.nb;n++){pJS.particles.array.push(new pJS.fn.particle(pJS.particles.color_rgb,pJS.particles.opacity,{x:pJS.interactivity.mouse.pos_x,y:pJS.interactivity.mouse.pos_y}))}}};break;case"remove":m.onclick=function(n){pJS.particles.array.splice(0,pJS.interactivity.events.onclick.nb)};break}}};pJS.fn.vendors.interactivity.grabParticles=function(r,q){var u=r.x-q.x,s=r.y-q.y,p=Math.sqrt(u*u+s*s);var t=r.x-pJS.interactivity.mouse.pos_x,n=r.y-pJS.interactivity.mouse.pos_y,o=Math.sqrt(t*t+n*n);if(p<=pJS.particles.line_linked.distance&&o<=pJS.interactivity.mouse.distance&&pJS.interactivity.status=="mousemove"){var m=pJS.particles.line_linked.color_rgb_line;pJS.canvas.ctx.beginPath();pJS.canvas.ctx.strokeStyle="rgba("+m.r+","+m.g+","+m.b+","+(pJS.interactivity.line_linked.opacity-o/pJS.interactivity.mouse.distance)+")";pJS.canvas.ctx.moveTo(r.x,r.y);pJS.canvas.ctx.lineTo(pJS.interactivity.mouse.pos_x,pJS.interactivity.mouse.pos_y);pJS.canvas.ctx.lineWidth=pJS.particles.line_linked.width;pJS.canvas.ctx.stroke();pJS.canvas.ctx.closePath()}};pJS.fn.vendors.destroy=function(){cancelAnimationFrame(pJS.fn.requestAnimFrame);i.remove();delete pJS};function f(){pJS.fn.canvasInit();pJS.fn.canvasSize();pJS.fn.canvasPaint();pJS.fn.particlesCreate();pJS.fn.particlesDraw()}function l(){pJS.fn.particlesDraw();pJS.fn.requestAnimFrame=requestAnimFrame(l)}f();if(pJS.particles.anim.enable){l()}if(pJS.interactivity.enable){pJS.fn.vendors.interactivity.listeners()}}window.requestAnimFrame=(function(){return window.requestAnimationFrame||window.webkitRequestAnimationFrame||window.mozRequestAnimationFrame||window.oRequestAnimationFrame||window.msRequestAnimationFrame||function(a){window.setTimeout(a,1000/60)}})();window.cancelRequestAnimFrame=(function(){return window.cancelAnimationFrame||window.webkitCancelRequestAnimationFrame||window.mozCancelRequestAnimationFrame||window.oCancelRequestAnimationFrame||window.msCancelRequestAnimationFrame||clearTimeout})();function hexToRgb(c){var b=/^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;c=c.replace(b,function(e,h,f,d){return h+h+f+f+d+d});var a=/^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(c);return a?{r:parseInt(a[1],16),g:parseInt(a[2],16),b:parseInt(a[3],16)}:null}window.particlesJS=function(d,c){if(typeof(d)!="string"){c=d;d="particles-js"}if(!d){d="particles-js"}var b=document.createElement("canvas");b.style.width="100%";b.style.height="100%";var a=document.getElementById(d).appendChild(b);if(a!=null){launchParticlesJS(d,c)}};

/* particlesJS('dom-id', params);
/* @dom-id : set the html tag id [string, optional, default value : particles-js]
/* @params: set the params [object, optional, default values : check particles.js] */

/* config dom id (optional) + config particles params */
particlesJS('particles-js', {
particles: {
 color: '#fff',
 shape: 'circle', // "circle", "edge" or "triangle"
 opacity: 1,
 size: 4,
 size_random: true,
 nb: 150,
 line_linked: {
  enable_auto: true,
  distance: 100,
  color: '#fff',
  opacity: 1,
  width: 1,
  condensed_mode: {
   enable: false,
   rotateX: 600,
   rotateY: 600
  }
 },
 anim: {
  enable: true,
  speed: 1
 }
},
interactivity: {
 enable: true,
 mouse: {
  distance: 250
 },
 detect_on: 'canvas', // "canvas" or "window"
 mode: 'grab',
 line_linked: {
  opacity: .5
 },
 events: {
  onclick: {
   enable: true,
   mode: 'push', // "push" or "remove" (particles)
   nb: 4
  }
 }
},
/* Retina Display Support */
retina_detect: true
});

Efekt cząsteczek jest już gotowy.

 

Źródło możesz zobaczyć tutaj.

Demo Devcorner możesz zobaczyć tutaj.

Gotową paczkę pobierzesz tutaj.

Spodobał Ci się artykuł? Dzięki naciśnięciu serduszka poniżej będę wiedział jakie treści tworzyć. Dzięki! :)

Tworzenie gry przeglądarkowej – #7 Praca Modyfikowalne mapy Google ze Snazzy Maps 19 ciekawych gier napisanych w Javascript
View Comments
Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.