close
MongoDB

W drugiej części tworzenia chatu z Node.js i Socket.io użyjemy MongoDB do przechowywania wiadomości napisanych przez użytkowników.

Aby pobrać bazę danych MongoDB przejdź pod ten adres i wybierz odpowiednią dla swojego systemu wersję. Po pobraniu zainstaluj MongoDB. Instalacja jest bardzo prosta i polega głównie na klikaniu Next.

Po zainstalowaniu otwórzmy cmd i przejdźmy do folderu, w którym znajdują się pliki mongod.exe i mongo.exe. W moim przypadku jest to C:\MongoDB\bin. Przejdźmy do tego folderu:

mongo cmd

Możemy teraz uruchomić bazę danych poniższą komendą:

cmd mongod

Ten widok oznacza, że wszystko działa poprawnie i MongoDB zostało włączone. Otwórzmy kolejne okno cmd (nie zamykamy tego) i przechodzimy do tego samego folderu i wpisujemy komendę:

cmd mongo

To tutaj zarządzamy naszą bazą danych. MongoDB znacznie różni się od baz danych takich jak mySQL. Przede wszystkim nie definiujemy tutaj tabel i kolumn. Są one automatycznie tworzone gdy otrzymają takie polecenie. Spróbujmy umieścić nowy rekord w tabeli messages wpisując w powyższym oknie cmd:

cmd insert mongo

Teraz możemy podejrzeć zawartość tej tabeli wpisując:

cmd mongo find

Zauważ, że nie definiowaliśmy wcześniej tabeli oraz kolumn. Wszystko zostało wygenerowane dynamicznie 🙂

Możemy teraz zająć się naszym kodem. Skoro mamy bazę danych, gdzie chcemy przechowywać wszystkie wiadomości to warto byłoby przechowywać również ich autorów. Przejdźmy do pliku index.html i zmodyfikujmy go tak, aby użytkownik musiał podać swoją nazwę przed wysłaniem wiadomości.

Skorzystamy z okna prompt aby użytkownik mógł wpisać swoją nazwę a następnie sprawdzimy czy faktycznie jakąś nazwę wprowadził:

Na początku do zmiennej username przypisujemy nick podany przez użytkownika. Następnie sprawdzamy czy użytkownik cokolwiek wpisał. Jeśli tak to umożliwiamy użytkownikowi wysyłanie i odbieranie wiadomości. Podczas wysyłania wiadomości wysyłamy teraz również nazwę użytkownika.

Podczas odbierania wiadomości wyświetlamy teraz również nazwę użytkownika w formacie Nazwa: Wiadomość.

W nowym oknie cmd przejdźmy teraz do folderu z naszym chatem:

cmd screen 1

Zainstalujmy teraz obsługę MongoDB wpisując:

Po instalacji przejdźmy do pliku index.js – naszego serwera. Na samym początku pliku do zmiennej mongo przypiszmy zainstalowany moduł:

Dostosujmy teraz wcześniejszy kod do współpracy z bazą danych:

Na początku przy pomocy mongo.connect łączymy się z bazą test (jest domyślnie tworzona podczas instalacji Mongo). Jeśli wystąpił błąd połączenia to go zwracamy. Następnie łączymy się z Socket.io. Do zmiennej col przypisujemy skrót do naszej tabeli – usprawni to operacje na bazie.

Przy pomocy col.find().toArray pobieramy wszystkie wiadomości i konwertujemy je do tablicy. Tablicę przesyłamy (emit) do klienta (index.html). Podczas odbierania przez serwer wiadomości wysłanej przez użytkownika definiujemy wzór w zmiennej whitespacePattern. Następnie używamy test i sprawdziamy czy nazwa użytkownika lub wiadomość nie składają się wyłącznie z pustych znaków. Jeśli tak to przesyłamy informację o błędzie. W przeciwnym wypadku dodajemy nowy rekord do bazy danych i wysyłamy wiadomość do wszystkich użytkowników.

W ten sposób wiadomości z bazy danych zostaną pobrane tylko raz – przy dołączeniu do chatu. Nowe wiadomości będą pochodziły bezpośrednio z serwera.

Musimy teraz w pliku index.html odebrać wiadomości pobrane z bazy danych. Zaraz za var socket = io(); dodajmy kod:

W pliku index.html przed zamykającym znacznikiem </script> dodajmy jeszcze obsługę błędu:

Jeśli pojawił się błąd to wyświetlamy komunikat z serwera. Jest to bardzo prosta walidacja, ale na potrzeby tego przykładu jest wystarczająca.

Możemy teraz uruchomić serwer:

cmd 5

I podejrzeć efekty naszej pracy pod adresem http://localhost:3000.

W kolejnej części przeniesiemy nasz chat z serwera lokalnego do chmury na Heroku.

Paczkę możesz pobrać tutaj.

Tags : chatjavascriptmongodbnode.js