Jak stworzyć własny plugin jQuery
Walidacja formularza w jQuery