10 przydatnych bibliotek PHP – marzec 2017

W tym artykule poznasz 10 użytecznych bibliotek PHP, które mogą się okazać przydatne w Twoich przyszłych projektach.

phpFastCache

phpFastCache to system cache o bardzo wysokiej wydajności. Ta biblioteka została zaprojektowana, by przyśpieszyć aplikacje webowe poprzez zmniejszenie ilości zapytań do bazy danych. Obsługuje kilka metod cachowania.

fastcache

Snappy

Snappy pozwala wygenerować miniaturę i plik PDF z podanego adresu strony lub pliku HTML.

$snappy = new Pdf('/path/to/binary');

$snappy->setOption('toc', true);
$snappy->setOption('xsl-style-sheet', 'http://path/to/stylesheet.xsl') //or local file;

$snappy->generateFromHtml('<p>Some content</p>', 'test.pdf');

PHPGeo

PHPGeo umożliwia zmierzenie dystansu między dwoma współrzędnymi. Charakteryzuje się wysoką precyzją.

$coordinate1 = new Coordinate(19.820664, -155.468066); // Mauna Kea Summit
$coordinate2 = new Coordinate(20.709722, -156.253333); // Haleakala Summit

$calculator = new Vincenty();

echo $calculator->getDistance($coordinate1, $coordinate2); // returns 128130.850 (meters; ≈128 kilometers)

GifCreator

GifCreator umożliwia przerobienie obrazków do animowanego GIFa.

// tablica ze ścieżkami do obrazów
$frames = array(
  imagecreatefrompng("/../images/pic1.png"), // Resource var
  "/../images/pic2.png", // Image file path
  file_get_contents("/../images/pic3.jpg"), // Binary source code
  'http://thisisafakedomain.com/images/pic4.jpg', // URL
);

// tablica z długościami klatek
$durations = array(40, 80, 40, 20);

// tworzenia GIFa
$gc = new GifCreator();
$gc->create($frames, $durations, 5);

CssToInlineStyles

CssToInlineStyles to biblioteka, która konwertuje strony HTML do stron ze stylami zapisanymi inline. Jest bardzo przydatna podczas wysyłania emaili HTML.

$cssToInlineStyles = new CssToInlineStyles();

$html = file_get_contents(__DIR__ . '/examples/sumo/index.htm');
$css = file_get_contents(__DIR__ . '/examples/sumo/style.css');

// output
echo $cssToInlineStyles->convert(
  $html,
  $css
);

Intervention Image

Intervention Image służy do manipulacji obrazami. Udostępnia kilkadziesiąt funkcji pozwalających na edycję zdjęć.

// otwieranie pliku
$img = Image::make('public/foo.jpg');

// zmiana rozmiaru obrazu
$img->resize(320, 240);

// dodanie znaku wodnego
$img->insert('public/watermark.png');

// zapisanie zmodyfikowanego obrazu jako nowy plik
$img->save('public/bar.jpg');

Whoops

Whoops pozwala rozwiązywać błędy w prostszy sposób. Dostarcza świetny interface, który podaje szczegóły błędu (z podświetloną linią kodu).

whoops

FPDF

FPDF to biblioteka, która umożliwia generowanie plików PDF w PHP.

$pdf = new FPDF();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','B',16);
$pdf->Cell(40,10,'Hello World!');
$pdf->Output();

PHP Text to Image

Ta biblioteka pozwala na konwersję tekstu do obrazka. Jednym z zastosowań tej biblioteki może być zabezpieczenie adresu email przed spamerami.

text to image

Validation

Validation to bardzo rozbudowany i znany silnik walidujący. Udostępnia ponad 100 w pełni przetestowanych metod walidacji.

v::startsWith('lorem')->validate('lorem ipsum'); // true

Spodobał Ci się artykuł? Dzięki naciśnięciu serduszka poniżej będę wiedział jakie treści tworzyć. Dzięki! :)

Tworzenie gry przeglądarkowej – #7 Praca Tworzenie wtyczek WordPress – #4 Shortcode i ustawienia Tworzenie gry przeglądarkowej – #2 Konfiguracja, podział strony, mod rewrite
View Comments
Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.